Skip to content

Í Engjaskóla er einelti ekki liðið og unnið er að því að fræða alla aðila skólasamfélagsins um birtingarmyndir og afleiðingar eineltis, ásamt öflugu forvarnarstarfi.

Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við skólann ef grunur leikur á að einelti eigi sér stað eða ef barni líður illa í skólanum.

Engjaskóli er þátttakandi í uppeldisstefnunni "Uppeldi til ábyrgðar"

Árlega eru lagðar fyrir kannanir á líðan nemenda og stöðu eineltis í skólanum og niðurstöður kynntar fyrir starfsfólki, nemendum og foreldrum.
Allir starfsmenn skólans taka þátt í umræðuhópum sem hafa það að markmiði að fræða starfsfólk um hvað felst í einelti og undirbúa það undir að vinna að markvissum aðgerðum gegn því.
Nemendur fá fræðslu um hvað felst í hugtakinu einelti, eðli þess og birtingarform ásamt því að rætt er um afleiðingar eineltis fyrir gerendur, þolendur og aðra í skólasamfélaginu.
Lögð er áhersla á að eftirlitskerfið innan skólans sé virkt, að nemendur treysti sér að leita til fullorðinna innan skólans og að foreldrar hafi samband ef grunur leikur á að einelti eigi sér stað.
Lögð er áhersla á að nemendur skólans séu meðvitaðir um reglur skólans gegn einelti og að þeir virði þær í orði og verki.
Bekkjarfundir eru haldnir reglulega með það að markmiði að styrkja bekkjarbraginn og efla samkennd meðal bekkjarfélaga.
Ef grunur um einelti kviknar eða ef foreldri tilkynnir um einelti fer viðbragðsáætlun í gang.
Ef eineltismál koma upp er brugðist við þeim samkvæmt vinnuferli skólans.

Allir starfsmenn skólans leggja sig fram við að fylgjast með samskiptum og líðan nemenda í skólanum.
Starfsmenn leggja sig fram við að greina slæm samskipti og bregðast við þeim þegar þau koma upp.
Öllum málum þar sem grunur leikur á að einelti eigi sér stað er vísað til umsjónarkennara sem kannar málið og bregst við því á viðeigandi hátt m.a. með því að afla sér frekari upplýsinga og taka einstaklingsviðtöl ásamt öðrum starfmanni skólans við hlutaðeigandi aðila.
Umsjónarkennari gefur öllum starfsmönnum upplýsingar um mál sem þarf að fylgjast með, til að tryggja sem best öryggi barnanna og að samskipti séu í lagi.
Unnið er með alvarleg eineltismál í samstarfi við nemendaþjónustu og stjórnendur skólans.

Vinnuferli Engjaskóla við samskiptavanda

Verkferlar og leiðir til úrlausna í eineltis- og áreitnimálum hjá Reykjavíkurborg

Tilkynning um samskiptavanda eða einelti í skóla

Gegn einelti - upplýsingasíða MMS

Fagráð eineltismála