Skip to content

Námsmat

Í Engjaskóla er leitast við að hafa námsmat þannig að það sé leiðbeinandi fyrir nemandann og að hann sjái á hverjum tíma hvar hann stendur í námi. Leiðsasgnarnám er leiðarljós í öllu námsmati skólans. Um leið er lögð áhersla á það að nemendur geti sýnt þekkingu sína og færni með fjölbreyttum hætti og að þær einkunnir sem nemandinn fær endurspegli ekki eingöngu útkomu á lokaprófum heldur frekar þá vinnu sem nemandinn innir af hendi jafnt og þétt yfir skólaárið. Einnig er leitast við að hafa námsmatið sýnilegt nemendum og foreldrum í Mentor.

Á meðan á námi stendur fá nemendur endurgjöf á vinnu sína í Mentor þar sem upplýsingar um framvindu námsins og námslega stöðu birtist á hæfnikorti nemanda sem er aðgengilegt í Mentor.

Í leiðsegjandi námsmati er lögð mikil áhersla á það að nemendur viti ávallt hver markmið námsins eru, til hvers er ætlast af þeim í verkefnum, hvað þarf að gera til þess að ná markmiðum og taka jafnvel þátt í að meta eigin vinnuframlag. Hlutverk kennarans er að upplýsa nemandann um það hvort hann hafi náð markmiði og ef ekki, þá leiðbeinir kennari nemanda um það hvað hann þarf að gera til þess að ná markmiðum sínum.

Við lok skólaárs fara kennarar yfir hæfnikort nemandans og draga niðurstöður á árangri vetrarins í eina hæfnieinkunn sem raðast á sex stiga hæfnikvarða:

Á yngsta stigi er hæfnikvarðinn fimm þrepa kvarði

  • Framúrskarandi
  • Hæfni náð
  • Á góðri leið
  • Þarfnast þjálfunar
  • Hæfni ekki náð

• A - Nemandi hefur sýnt framúrskarandi hæfni í greininni
• B+-Nemandi hefur náð öllum hæfniviðmiðum og sýnt framúrskarandi hæfni í nokkrum verkefnum
• B – Nemandi hefur náð langflestum hæfniviðmiðum
• C+-Nemandi þarfnast þjálfunar á nokkrum mikilvægum hæfniviðmiðum í greininni
• C – Nemandi þarfnast þjálfunar á flestum hæfniðviðmiðum í greininni.
• D – Nemandi hefur ekki náð nauðsynlegum hæfniviðmiðum í greininni.

Nemendur sem ekki ná nauðsynlegum hæfniviðmiðum fá ávallt skráða umsögn um námið frá kennara með sinni einkunn.